» หลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น East Java Exploration (EJx) 2020 ณ ประเทศอินโดนีเซีย (299 Views)ด้วย สถาบัน Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)  เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ East Java Exploration (EJx) 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนกันต่อไปในอนาคต ซึ่งเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวซึ่งแบ่งผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่                                                                                       
       
        1. กลุ่มที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 5 กันยายน 2563 เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563                                                                            
        2. กลุ่มที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2563 เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 25 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563
       

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://bit.ly/Promotional-EJx2020 และอีเมลได้ที่ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Mr. Khoirul อีเมล์ internationaloffice.its@gmail.com


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 29 กรกฎาคม 63