» โครงการหลักสูตรออนไลน์ AMERTA XIII (Academic Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga Batch XIII) 2020 (232 Views) 

ด้วย มหาวิทยาลัย Airlangga University (UNAIR) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ AMERTA XIII (Academic Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga Batch XIII) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายในประเทศอินโดนีเซียรวมถึงบรรยากาศท้องถิ่นของชาวชวาตะวันออก      

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร : นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. สิ่งที่จะได้รับ : - ยกเว้นค่าธรรมเนียม
                          -นักศึกษาที่เรียนจบตามข้อกำหนดจะได้รับ Transcript และ Certificate จาก UNAIR                                     
                          -คอร์สเรียนภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
                          -การเรียนการสอนจัดในรูปแบบสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้ (ทั้งนี้การเทียบโอนรายวิชาจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและระเบียบของคณะต้นสังกัดของนักศึกษา)
3.ระยะเวลาในการเรียน : 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2563 (5 เดือน)
4. ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/Promotional-EJx2020 หรืออีเมลไปที่ Mr. Khoirul : internationaloffice.its@gmail.com
5.หมดเขตรับสมัคร : 21 สิงหาคม 2563


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 29 กรกฎาคม 63