» ทุนวิจัย Junior Research Fellowship Program 2022 ณ ประเทศฝรั่งเศส (28030 Views)

ทุนวิจัย Junior Research Fellowship Program 2022

สำหรับอาจารย์หรือนักวิจัยที่สนใจไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส

สาขาวิชา:               ทุกสาขาวิชา

ระยะเวลาทำวิจัย:      2-6 เดือน

กำหนดปิดรับสมัคร:   วันที่ 26 ตุลาคม 2564

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/z8zdr  


Poster : เสาวณีย์ นามทะจันทร์ [Ms. Saowanee Namthachan] | 5 ตุลาคม 64