» เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chinese Culture University (Fall - 2022) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (258 Views)


 

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Chinese Culture University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ขอให้เสนอชื่อนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าศึกษา
ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2565 -2566 (Exchange program in the Fall 2022)


โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา
        2. เป็นผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนที่สุด (ประวัตส่วนตัว CV และ ผลการเรียนฉบับล่าสุด)
        3. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ พื้นฐานภาษาจีน       
        4. สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการด้วยตัวเองได้


กรุณาจัดส่งหลักฐานที่กำหนดส่งไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อคุณสิรินญา e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 42090

        **ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)**

>>เอกสารดาวน์โหลด<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 5 พฤษภาคม 65