» Call for 2022 Worldwide Universities Network Virtual Summer School (308 Views)ด้วย National Cheng Kung University (NCKU)  สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Summer School โดยในปีนี้จะดำเนินการแบบเสมือนจริง (Virtual )
ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยอร์ก ประเทศอังกฤษ เพื่อนำเสนอหลักสูตร "Act for Sustainability"
แก่ผู้นำทั่วโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาบรรยายประเด็นสำคัญและสัมมนาในรูปแบบมาสเตอร์คลาส
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายความยั่งยืน 9 ข้อจากทั้งหมด 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN และจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากนานาชาติได้ทำงานร่วมกัน

กำหนดการ : ระหว่างวันที่ 8 -18 สิงหาคม 2565
คุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น : เปิดรับทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยนักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ได้
หมดเขตรับสมัคร : ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

◎รายละเอียดเพิ่มเติม : https://summerschool.web2.ncku.edu.tw/
◎สมัครออนไลน์ : https://management.oia.ncku.edu.tw/incomingshort
◎สมัครเพื่อขอรับทุน: https://reurl.cc/Y9ZDWx


>>เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 11 พฤษภาคม 65