» ประกาศรับสมัคร ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ Tokai University ประเทศญี่ปุ่น (247 Views)

ด้วย กองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Tokai University (TUK) ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนแลกเปลี่ยนสําหรับอาจารย์ (Visiting Scholar) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Visiting Graduated Student) ประจําปี 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เดินทางไปศึกษาวิจัยและดูงาน ณ Tokai University (Kyushu Campuses) ในสาขาที่มีการเรียนการสอนและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินทุนประจำเดือน พร้อมที่พัก

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการสมัคร พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสาร
และจัด ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่  19 กันยายน 2565

**โดยผู้สนใจต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)**

>>เอกสารดาวน์โหลด<< 

ผู้ลงข่าว: สิรินญา สิทธิมงคล นักวิเทศสัมพันธ์


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 20 กรกฎาคม 65