» เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-lndia Research Training Fellowship (AIRTF) 2022 (1293 Views)

สำนักเลขาธิการอาเซียนได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-lndia Research Training Fellowship (AIRTF) 2022

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และสาธารณรัฐอินเดียในการเดินทางไปทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • เพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย
  • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมมูลและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐอินเดีย

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.aistic.gov.in หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2565

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : https://mhesi.e-office.cloud/d/400fd365  / https://drive.google.com/drive/folders/1m5rOMeG2dw9j7hzhSX5RD8-hVegGzg9_?usp=sharing


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 17 สิงหาคม 65