» เปิดรับสมัคร Internship 2023 ณ ประเทศเยอรมนี (773 Views)ด้วย กองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Sinar harapan bangsa ผู้ให้บริการทางด้านจัดหาสถานที่ฝึกงาน และการจ้างงาน ในประเทศเยอรมนี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเดินทางไปฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปี 2566 ภายใต้วีซ่าการทำงานอย่างถูกกฎหมาย ในสถานประกอบการชั้นนำ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการฝึกงานได้ พร้อมได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
3.สามารถเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 3 เดือน
4.มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเมืองและสถานประกอบการที่ฝึกงาน

  • กำหนดการรับสมัคร : กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

    หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบและส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น และ โปรดตรวจสอบวันที่ต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง

    >>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 23 มกราคม 66