» ทุนรัฐบาลไต้หวัน 2023 (6448 Views)

 

ทุนรัฐบาลไต้หวัน MOE Scholarship 2023

กระทรวงศึกษาธิการสาธารรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบทุน Taiwan Scholarship Direction for Thai Students แก่นักเรียน นักศึกษาชาวไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยผู้สมัครสามารถเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน 

นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น Huayu Enrichment Scholarship (HES) for Thai Students ให้แก่นักเรียน นักศึกษาชาวไทย

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2566 

ดาวโหลดเอกสาร/ รายละเอียด 


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 7 มีนาคม 66