» เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Tsing Hua University (Spring 2024) (818 Views)ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก National Tsing Hua University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Programs Spring – 2024 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน  2567

โดยผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น และแนบหลักฐานการสมัครดังนี้

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

2. สำเนาผลการเรียน (Transcript)

(กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)
โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศโดยคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566
 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 26 สิงหาคม 66