» เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Cheng Kung University (NCKU) Spring – 2024 (2972 Views)ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ NCKU Student Exchange Programs Spring – 2024  

ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2567

**ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)** โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศโดยคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566  

More information : https://kku.world/dcemr

เอกสารการสมัคร >>คลิ๊ก<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 13 กันยายน 66