» ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chinese Culture University (Spring –2024) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (1077 Views)ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Chinese Culture University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2567

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pccu.edu.tw/intl/page/english/admission_02.html

**ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศจากคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

เอกสารการสมัคร >>คลิ๊ก<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 19 กันยายน 66