» มาแล้ว!! UMAP Discovery Camp 2024-Discover Indonesia กิจกรรมบรรยายและทัศนศึกษาที่อินโดนีเซีย (429 Views)


 

ด้วยสำนักงานเลขาธิการ UMAP กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น Winter Discovery Camp 2024 - Discover Indonesia ระหว่างวันที่ 17-29 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบรรยายและทัศนศึกษาเพื่อเป็นเข้าถึงและเรียนรู้วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคมอินโดนีเซีย ตลอดจนตระหนักถึงการเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน  

โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://usco2.umap.org/?

**หากนักศึกษาสมัครเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งชื่อมายัง คุณสิรินญา สิทธิมงคล เพื่อเข้าไปเสนอชื่อผ่านระบบอีกครั้ง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566**

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้ UMAP ได้ที่ www.umap.org

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่คุณสิรินญา นักวิเทศสัมพันธ์ อีเมล : sirisit@kku.ac.th โทรศัพท์ 043-202059 และสายภายใน 42090

 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 6 พฤศจิกายน 66