» ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ประจำปี 2567 ณ Prefectural University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น (869 Views)


 

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Prefectural University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่นให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government MEXT University Recommendation Scholarship) ประจำปี 2567 จํานวน 2 ทุน 

ทั้งนี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่ : https://kku.world/wkwrm

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิรินญา สิทธิมงคล กองการต่างประเทศ โทรศัพท์ 043-202059 หรือ โทรภายใน 42090 อีเมล sirisit@kku.ac.th

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น
(กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศโดยคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และตรวจสอบวันที่ต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที Prefectural University of Hiroshima กำหนด


 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 19 พฤศจิกายน 66