» เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Tsing Hua University (Fall 2024) (423 Views)ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก National Tsing Hua University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Programs Fall – 2024 ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม 2567 – เดือนมกราคม 2568

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/hxxpq

**ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)**

โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศโดยคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 31 มกราคม 67