» เปิดรับสมัคร Internship 2025 ณ ประเทศเยอรมนี (904 Views)


ด้วย กองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Sinar harapan bangsa ผู้ให้บริการทางด้านจัดหาสถานที่ฝึกงาน และการจ้างงาน ในประเทศเยอรมนี กำลังสำรวจความต้องการเพื่อรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเดินทางไปฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้วีซ่าการทำงานอย่างถูกกฎหมาย ในสถานประกอบการชั้นนำ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการฝึกงานได้ พร้อมได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ

The requirements for the students include:
• English proficiency at level B1 or German proficiency at level A2.
• Diligence and reliability.
• Openness to living and working in a foreign country.

We offer:
• Comprehensive support with preparations.
• Provision of all necessary documents (including work permit).
• Assistance with visa application.
• Support on-site in Germany.

The total costs for preparation, placement, and support in Germany amount to €450.

เอกสารประกอบการสมัคร
1. CV/Resume (ประวัติส่วนตัว)
2. Transcript / ผลการเรียน

กำหนดการรับใบสมัคร : กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<

 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 25 มีนาคม 67