» ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2567 (ตุลาคม) Prefectural University of Hiroshima ,Japan (112 Views)


ด้วย กองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Prefectural University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2567(Fall 2024) สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรดังต่อไปนี้

1. Master Program in Biological System Sciences
     Application period : May 30 (Thu.) ~ June 13 (Thu.), 2024 * All the application documents must reach us by the deadline.

2. Master Program in Information and Management Systems
     Application period : May 30 (Thu.) ~ June 13 (Thu.), 2024 * All the application documents must reach us by the deadline.

3. Doctoral Program in Biological System Sciences
     Application period : 2024 May 30 (Thu.) to June 6 (Thu.)

โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/oq9lt

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณสิรินญา สิทธิมงคล e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 42090

 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 21 เมษายน 67