» ประชาสัมพันธ์โครงการ Konkuk University International Summer Program 2024 ประเทศเกาหลีใต้ (363 Views)


ชื่อโครงการKonkuk University International Summer Program (KU ISP) 2024

ระยะเวลากิจกรรม: ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคมถึง 26 กรกฎาคม 2567 ณ Konkuk University ประเทศเกาหลีใต้

รายละเอียดกิจกรรม: เป็นโปรแกรมศึกษาภาคฤดูร้อน ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ สําหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลี โดยในปี 2024 เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ Business, Korean Arts and Culture, K-Psychology และภาษาเกาหลี พร้อมกับทัศนศึกษาและทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเกาหลี

กำหนดการรับสมัคร:

Early-bird Deadline: ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

Application Deadline: ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/nqz66

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณสิรินญา สิทธิมงคล
e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 42090

>>เอกสารแนบ<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 21 เมษายน 67