» เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2567 -2568 (385 Views)ด้วยรัฐบาลอินเดียโดยสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568 (ICCR Scholarship) เพื่อสนับสนุนนักศึกษาไทยที่ประสงค์จะเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยของประเทศอินเดีย เช่น บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ โปรแกรมประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ศิลปศาสตร์ ปรัชญา รัฐศาสตร์ และอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.มีความรู้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี

2. อายุของผู้สมัคร
    -ปริญญาตรี/โท : 18-30 ปี
    -ปริญญาเอก : 18 - 45 ปี

ขั้นตอนการสมัคร

1. ศึกษารายละเอียดการสมัครขอรับทุนได้ที่ https://kku.world/1wut7
2. กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567


 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 30 เมษายน 67