» เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ 2024 New Southbound Policy Elite Study Program ณ National Chung Hsing University (NCHU) สาธารณรัฐไต้หวัน (1146 Views)National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2024 New Southbound Policy Elite Study Program
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2024 - มกราคม 2025

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายด้านที่พัก ตั๋วเครื่องบิน หลักสูตรการเรียน ค่าทัศนศึกษา และได้รับค่าครองชีพรายเดือน ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

**โดยผู้สนใจต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)**

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณสิรินญา

e-mail: sirisit@kku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 043-202059 เบอร์โทรภายใน 42090

>>เอกสารแนบ>>คลิ้ก

 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 7 พฤษภาคม 67