» ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนเต็มจำนวนประเทศอเมริกา และฟินแลนด์ รุ่นที่ 31 ปี 2025/2026จาก : Youth Exchange Scholarship (YES) (330 Views)


Youth Exchange Scholarship (YES) ได้จัดสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 มีอายุ 15-18.5 ปี (ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2568)

*เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามระเบียบการรับสมัคร

ประเภททุนการศึกษา

1. ทุน "ยุวทูต" YES-USA เต็มจำนวน 2 ทุน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. ทุน "ยอดเยี่ยม" รับทุนส่วนลด 50,000 บาท จำนวน 85 ทุน เข้าร่วมโครงการได้เฉพาะประเทศที่กำหนด

3. ทุนบุตรข้าราชการ รับทุนส่วนลด 25,000 บาท จำนวน 15 ทุน เข้าร่วมโครงการได้เฉพาะประเทศที่กำหนดเท่านั้น

4. ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 85 ทุน เลือกเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเทศ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตัดเลือกทุนเต็มจำนวน " ยุวทูต YES-USA" "ยอดเยี่ยม" จะต้องสอบผ่านเกณฑ์และชำระค่าเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้- 14 มิถุนายน 2567
สอบวันที่ 23 มิถุนายน 2567
 

กรณีลงทะเบียนภายหลังวันที่กำหนดจะได้รับสิทธิ์ทุนบุตรข้าราชการ หรือทุนภาษาและวัฒนธรรม เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถกรอรกข้อมูลสมัครออนไลน์ได้ที่: https://www.yesthailand.org/ <<click Apply ทดสอบโดยการสอนออนไลน์ ปรนัย 50 ข้อ ภาษาอังกฤษทุกเดือน ตามตารางสอบโครงการกำหนด

>>ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 16 พฤษภาคม 67