» ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจากรัฐบาลสหรัฐเม็กซิโก (Becas de Excelencia del Vogierno de Mexico para Extranjeros 2024 หรือ Merit Scholarships form Mexican Grovenment for Foreigners) (54 Views)ด้วยรัฐบาลสหรัฐเม็กซิโกกำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ณ สหรัฐเม็กซิโก (Becas de Excelencia del Vogierno de Mexico para Extranjeros 2024 หรือ Merit Scholarships form Mexican Grovenment for Foreigners) ซึ่งดำเนินการโดย ซึ่งดำเนินการโดย Maxican Agency for International Development and Cooperation จำนวน 300 ทุน (สามารถสมัครได้ใน 90 สถาบันการศึกษาของเม็กซิโก ที่ได้รับการรับรองจาก National Council for Science and Technology (CONACYT)

ทั้งนี้ ทุนดังกล่าวเป็นทุนเต็มจำนวน และเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

หมดเขตรับสมัคร 28 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น (ตามเวลาของเม็กซิโก)

** เวลา 02.30 วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ของประเทศไทย**


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 1 กรกฎาคม 67