» ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar และ Fulbright Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2568 ดังนี้ (360 Views)ด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุน ประจำปีการศึกษา 2568 มีรายละเอียดดังนี้

1.ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) จํานวน 3 ทุน สําหรับอาจารย์ระดับ มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการและในการทําการวิจัยชั้นสูง เพื่อทําการวิจัยและบรรยาย ทางวิชาการ เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

2.ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) จํานวน 5 ทุน (สําหรับนักวิจัย ภายใต้โครงการฟุลไบรท์จํานวน 2 ทุนและสําหรับนักเรียนทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกภายใต้โครงการฟุลไบรท์ – สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยจํานวน 3 ทุน) เพื่อทํางานวิจัยเป็นระยะเวลา 6 เดือนในสถาบันการศึกษาในประเทศ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนและสมัครออนไลน์ได้ที่ : http://www.fulbrightthai.org

สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ข้างต้นตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2567

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-285-0581-2 ต่อ 104

>>เอกสารแนบ<<คลิ้ก


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 1 กรกฎาคม 67