» ประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้ UMAP Program ประจําเดือนกรกฏาคม 2567 (165 Views)


ด้วย กองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (สป.อว.) ว่า University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้ UMAP ประจําเดือนกรกฏาคม 2567 ดังต่อไปนี้   

                                                                                                       
1. การเปิดรับสมัคร Summer Short-term Programs และ กิจกรรม Discovery Camp
  Link : https://kku.world/isg23 
         

                                         

2. โครงการวิจัยร่วม Collaborative Research Opportunity on Impacts of Study Abroad                       
     สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวใน วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น.
     และลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/zeqfi
    ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://kku.world/w95dy   
         

                                                    

3.การเปิดรับสมัครการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม Discovery Camp Winter 2025 
   สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ https://kku.world/zz5ad ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567
   
ทั้งนี้ จะมีการจัด  ประชุมออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Discovery Camp ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น.
   โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://kku.world/5borv
                                                                                      

 

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อคุณสิรินญา สิทธิมงคล e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 42090


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 3 กรกฎาคม 67