» MOU Process Information

1. MOU Announcementประกาศแนวทางปฏิบัติ MOU(PDF)

2. MOU Flow Chartขั้นตอนการจัดทำ MOU(PDF)

3. MOU Proposalแบบเสนอ MOU(DOC)

4. MOU TemplateMOU_Templete (DOC)