» IAESTE Thailand เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thailand เพื่อการฝึกงานเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2566 (1796 Views)

Open Application!

ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience: A.s.b.l. IAESTE Thailand) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IAESTE Thaialnd เพื่อการฝึกงานเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2566

คุณสมบัติ

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 หรือ ระดับปริญญาโท-เอก

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ช่องทางการรับสมัคร: https://iaeste.kmutnb.ac.th

และชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 600 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีกองทุนสนับสนุนโครงการ IAESTE เลขที่บัญชี 109-1-62210-8

เมื่อนักศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลและดำเนินการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการโอนให้เจ้าหน้าที่ ดังนี้ : https://iaeste.kmutnb.ac.th

 

รายละเอียดการสมัคร: https://drive.google.com/file/d/1G90bCjUYokCtWloQFnvMcl2OPVgw6zIW/view?usp=sharing

ผู้ลงประกาศ: พราวแสง ภูสิงหา นักวิเทศสัมพันธ์


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 3 สิงหาคม 65