» เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2567 (542 Views) 

ด้วย กองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ว่าสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงจาการ์ต้า ได้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของอินโดนีเซีย จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung สถาบันระดับอุดมศึกษาเอกชนที่มี ความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้รับทุนระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนทางออนไลน์ได้ที่ https://international-student.itenas.ac.id/cahayascholarship

2. Universitas Indonesia (UI) สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐที่ติดอันดับสูงสุดในอินโดนีเซีย เปิดรับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ดังนี้

2.1 ทุนการศึกษา UI GREAT สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่ https://international.ui.ac.id/ui-great/

2.2 ทุนการศึกษา UI Shine สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีโครงการแลกเปลี่ยนกับ Universitas Indonesia และประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 เมษายน 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนได้ที่ https://international.ui.ac.id/ui-shine/

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อคุณสิรินญา e-mail: sirisit@kku.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 043-202 059 เบอร์โทรภายใน 42090


 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 22 กุมภาพันธ์ 67