» ปาฐกถาพิเศษ Thai-Japan-ASEAN ‘Bridges’ Event Series (281 Views)

ปาฐกถาพิเศษ Thai-Japan-ASEAN ‘Bridges’ Event Series ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change” 

ด้วย ม.ขอนแก่นมีกำหนดจัดงานปาฐกถาพิเศษ Thai-Japan-ASEAN ‘Bridges’ Event Series ในหัวข้อ “The Role of Public Universities as an Engine for Social Change” โดยได้รับเกียรติจากผู้รับรางวัลโนเบล Prof. Randy W. Schekman, Nobel Laureate for Medicine จาก University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการนี้ กองการต่างประเทศ ใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานปาฐกถาพิเศษดังกล่าว ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13:30-15:30 น. ณ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น

ลงทะเบียนผ่าน URL: https://kku.world/g3qn0 หรือ ผ่าน QR Code ด้านล่างภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567 หรือ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://th-jp-asean-bridges.kku.ac.th/ หรือประสานสอบถามได้ที่คุณวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ กองการต่างประเทศ โทรศัพท์  043 202 059 หรือ อีเมล wilung@kku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 5 มีนาคม 67