» เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เยือน มข. กระชับความสัมพันธ์การศึกษา ไทย-ออสเตรเลีย (123 Views)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ รับรองพิเศษ ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร H.E. Dr. Angela Jane Macdonald เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  ร่วมให้การต้อนรับท่านเอกอัครราชทูต ฯ ในระหว่างการพบปะ ได้ร่วมหารือความร่วมมือทางการศึกษา วิจัย วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม และความร่วมมืออื่นๆในอนาคต  

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันในประเทศออสเตรเลียอย่างเข้มแข็ง มีการทำกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการจำนวนมาก  และมีคณาจารย์ผู้จบการศึกษาจากสถาบันประเทศออสเตรเลียชั้นนำกว่า 80 ราย นอกจากนี้ มีกิจกรรมความร่วมมือทางวิจัยหลากหลายสาขาแขนง โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ที่โดเด่น อาทิ  ศูนย์ฟีโนมนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU International Phenome Center, KKUIPC)  ร่วมกับ Murdoch University ซึ่งเป็นศูนย์ที่จะส่งเสริมให้มีการศึกษาและการฝึกอบรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ   

H.E. Dr. Angela Jane Macdonald เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เผยว่า ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศออสเตรเลียและไทย มีความอบอุ่นแน่นแฟ้นกันยาวนาน ประเทศออสเตรเลียมีสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นอีกทางเลือกอันดับต้นๆของผู้เรียนไทยในการไปศึกษาต่อ 

นอกจากนี้ H.E. Dr. Angela Jane Macdonald เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Thailand-Australia Bilateral Relations and Australia's Role in the Region ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้เกียรติต้อนรับโดยผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นำโดย  ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาติ และ ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ภายในงานนีมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังกว่า 100 คน 

ข่าว: พราวแสง สิริภานุวัฒน์ นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ

ภาพ: พราวแสง สิริภานุวัฒน์ นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ/ วิทยาลัยนานาชาติ  


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 3 กรกฎาคม 67