» นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคว้ารางวัล “ทุนเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล” (287 Views)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจารุพงษ์ แสงบุญมี นักศึกษาแพทย์ ที่ได้รับพระราชทานทุน"เยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล" สมเด็จพระเทพฯ ประจำปี 2561 เป็นลำดับที่ 2 ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 5 ราย จาก 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายจารุพงษ์ แสงบุญมีจะนำโอกาสนี้ไปศึกษาบทบาทของโปรตีน cyclins และ cyclin dependent kinases เพื่อเป็นแนวทางในการรักษามะเร็งท่อน้ำดี ที่ Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School โดยมี Prof. Peter Sicinski และศาสตราจารย์โสพิศ วงศ์คำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ข่าว: ภัทรธีรา ทุมทัน นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ
ภาพ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Poster : สาขิน ขาวไชยมหา [Mr. Sakhin Khaochaimaha] | 30 พฤศจิกายน 61