» รับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chinese Culture University (Spring –2021) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (1235 Views)

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Chinese Culture University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจําปี 2564 -2565
โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://oima.pccu.edu.tw/files/11-1249-11764.php?Lang=en

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย) โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศจากคณะต้นสังกัด ตามวันที่กําหนด ดังนี้

                             1. Spring 2021   ส่งใบสมัครภายในวันที่  6 พฤศจิกายน  2563

                             2. Fall 2021       ส่งใบสมัครภายในวันที่    7 พฤษภาคม   2564

เอกสารการสมัคร >>คลิ๊ก<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 12 ตุลาคม 63