» ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 (2462 Views)ด้วยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําประเทศไทยกำลังรับสมัครผู้สนใจรับทุนรัฐบาล รัสเซียเพื่อไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารัสเซียประจําปีการศึกษา 2564 -2565 ให้กับนักศึกษาต่างชาติรวมถึงประเทศไทย แบบเต็มจำนวน
วิธีการสมัคร : ผู้สมัครจะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ https://education-in-russia.com/  โดยทำการสร้างแบบฟอร์มการสมัคร และส่งใบสมัคร ตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ 
กำหนดการรับสมัคร : ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
การพิจารณาคัดเลือก : ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 
หากมีคำถามในด้านการรับสมัครสามารถสอบถามเจ้าหน้าสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยที่ได้ที่ :        อีเมล์ rus.thai@mail.ru 

 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 4 กุมภาพันธ์ 64