» ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NCHU 2022 Spring Semester Exchange Programs ณ National Chung Hsing University ไต้หวัน (585 Views)ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ Exchange Student Programs (Spring – 2022) ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกำหนดเข้าศึกษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดหลักสูตรเบื้องต้น ดังนี้

1.โครงการ Program for Academic Exchange (PAX)  : สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ NCHU และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในภาษาจีนและวัฒนธรรมของไต้หวัน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน                                           

2.โครงการ Lab Exchange : สำหรับนิสิตในระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์แลกเปลี่ยนการทำวิจัยภายใต้การกำกับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของ NCHU

กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ 
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564

โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัคร และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น 
(กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณ ติดต่อคุณสิรินญา e-mail: sirisit@kku.ac.th เบอร์โทรภายใน 42090


เอกสารรับสมัครทุน >>คลิ๊ก<<


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 15 กันยายน 64