» ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ประจำปี 2567 ณ University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น (2048 Views)ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก University of Fukui ประเทศญี่ปุ่นให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสมัครเข้ารับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese Government MEXT University Recommendation Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2567 จํานวน 1 ทุน 

ดังมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 

Eligibility:
(1) Applicant must have a GPA of 2.30 (3.00 scale) or higher at their last university or
graduate school.
(For more information on GPA, please refer to page 5 of the website below.)
https://www.mext.go.jp/content/20221215-mxt_kotokoku01-000026543-02.pdf
(2) Age: Must be born on or after April 2, 1989
(3) Language Proficiency:
Applicant must submit an official certificate of proficiency in English or Japanese.
(For details on language requirements, please refer to the website below.)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1421851.htm
(4) Applicant must have a letter of recommendation to the president of our university from the dean of the graduate school (or head of the department or higher) of the applicant's home

ทั้งนี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่ : https://kku.world/tt2oa

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิรินญา สิทธิมงคล กองการต่างประเทศ โทรศัพท์ 043-202059 หรือ โทรภายใน 42090 อีเมล sirisit@kku.ac.th

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)

โดยเอกสารต้องส่งถึงกองการต่างประเทศโดยคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และตรวจสอบวันที่ต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที University of Fukui กำหนด


 


Poster : สิรินญา สิทธิมงคล [Ms. Sirinya Sittimongkol] | 13 กันยายน 66