» เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย เยือน มข. (293 Views)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร H.E. Mr. Mohamed Abdul Hye เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้ง รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผศ. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รศ. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายอิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา หัวหน้างานกองการต่างประเทศ คณาจารย์และผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในระหว่างการพบปะ ได้ร่วมหารือความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย หลักสูตรต่างชาติ ความร่วมมือในทางด้านอนุภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนความร่วมมืออื่นๆในอนาคต 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้ง ณ ภาคอีสาน แห่งแรก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยมีหลักสูตรมากมายรองรับผู้เรียน พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางแนวคิดของสังคม อีกทั้งตั้งอยู่ในจุดภูมิศาสตร์ประเทศแถบอินโดจีน ซึ่งมีการเชื่อมโยงความรู้ และถ่ายทอดทางความคิดอย่างหลากหลาย อีกทั้ง ยังได้รับการจัดอันดับโลก 7 สาขาวิชาที่โดดเด่น โดย Time Higher Education (THE) อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 นั้น ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมพร้อมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงมากมาย อาทิ การพัฒนาวิธีการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งนับเป็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาระบบการศึกษา และในวันนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมพัฒนาความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ

 H.E. Mr. Mohamed Abdul Hye เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเยือน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ขอขอบคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การหารือ ในวันนี้ จะสามารถพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆได้ในอนาคตอันใกล้

ข่าว: พราวแสง ภูสิงหา

ภาพ: สาขิน ขาวไชยมหา


Poster : พราวแสง ภูสิงหา [Ms. Prowsaeng Poosinghar] | 21 ตุลาคม 64