24 เมษายน 67
ผู้บริหาร EIU หารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยเชิงรุก ผู้บริหาร EIU หารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยเช...[Read More]
General Scholarships
More

24 เมษายน 67
เปิดรับสมัครแล้ว ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น “MEXT Scholarship” ประจำปี 2025
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประ...[Read More]
23 เมษายน 67
Call For 2024-2025 Hubert H. Humphrey (HHH) North-South Fellowship Program
ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อเสนอชื่อ...[Read More]
22 เมษายน 67
ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer of 2024 at Prefectural University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น
ด้วย กองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Prefectural University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Summer of 2024 “...[Read More]
21 เมษายน 67
เปิดรับสมัครโครงการ Niigata University Student Exchange Program (Fall 2024)
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา...[Read More]


Research Grants
More

29 สิงหาคม 66
ทุน Hong Kong PhD Fellowship Scheme (2024/25)
Hong Kong PhD Fellowship Scheme (2024/25) The Research Grants Council of Hong Kong is launching the 15th Round of the Hong Kong PhD Fellowship Sche...[Read More]
29 สิงหาคม 66
The SG Academies South-East Asia Fellowship (SASEAF) PostDoctoral Fellowship 2023
เปิดรับสมัครทุน PostDoctoral Fellowship: SASEAF 2023 เพื่อทำการศึกษาวิจัยและพัฒนางานบริการวิชาการ ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 2 ปี และ เปิดรับสมัครถึงวั...[Read More]Newsletter
Moreข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน