15 กันยายน 66
มข.เปิดบ้านต้อนรับทูต 6 ประเทศ จัดใหญ่ ‘The Colours of Africa 2023’ มข.เปิดบ้านต้อนรับทูต 6 ประเทศ จัดใหญ่ ‘The Colour...[Read More]
General Scholarships
More

25 กันยายน 66
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Prefectural University of Hiroshima (Spring –2024) ณ ประเทศญี่ปุ่น
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Prefectural University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าศึกษาในโครงการ...[Read More]
25 กันยายน 66
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Feng Chia University (Spring –2024) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Feng Chia University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี...[Read More]
19 กันยายน 66
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chinese Culture University (Spring –2024) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Chinese Culture University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าศึกษาในโครงการแ...[Read More]


Research Grants
More

29 สิงหาคม 66
ทุน Hong Kong PhD Fellowship Scheme (2024/25)
Hong Kong PhD Fellowship Scheme (2024/25) The Research Grants Council of Hong Kong is launching the 15th Round of the Hong Kong PhD Fellowship Sche...[Read More]
29 สิงหาคม 66
The SG Academies South-East Asia Fellowship (SASEAF) PostDoctoral Fellowship 2023
เปิดรับสมัครทุน PostDoctoral Fellowship: SASEAF 2023 เพื่อทำการศึกษาวิจัยและพัฒนางานบริการวิชาการ ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 2 ปี และ เปิดรับสมัครถึงวั...[Read More]Newsletter
Moreข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน